Nagypirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (III.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről

Nagypirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén készült jegyzőkönyvek megtekinthetők az alábbiak szerint:

- 2016. március 3.

- 2016. február 1.

Tisztelt Adózó!

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai 2016. január 1-jével módosultak.

Változások a fogalom meghatározásokban:

Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésén a gyümölcstermesztő személy(ek) által végzett előállítása.

Gyümölcstermesztő személynek az a természetes személy minősül, aki gyümölcstermő területtel rendelkezik.

Adófizetés változása: párlat adójegy bevezetése 

Párlat adójegy igénylésére csak a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság által regisztrált magánfőző jogosult.

További részletek olvashatók ide kattintva.

 

Bejelentés nyomtatvány

Bevallás nyomtatvány

 

Pető László

Tel.: 30/279-0332

Ellátási terület: Nagypirit, Kispirit

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezete:

Nagypirit SZMSZ

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat keretében támogatottak listája megtekinthető ide kattintva.